LETA HYZMATLARY
optiki kabeller
Plastiki ekstruziýa materiallary
GLOBAL LARGE SCALE BIZNESI

GLOBAL LARGE SCALE BIZNESI

GLOBAL LARGE SCALE BIZNESI

Müşderi merkezi strategiýasy önümi we hyzmaty gowulandyrýar.

DURMUŞ STRATEGI .ASY

DURMUŞ STRATEGI .ASY

DURMUŞ STRATEGI .ASY

Durnukly iş strategiýasy ESG-iň zerurlyklaryny çözýär.

SYITYASAT BOLANMAK

SYITYASAT BOLANMAK

SYITYASAT BOLANMAK

Müşderiniň kanagatlylygyny yzygiderli gowulandyrmak üçin giňişleýin QMS.

Gözleg we ösüş

Gözleg we ösüş

Gözleg we ösüş

Garaşsyz material gözlegleri material gözleg işleriniň ornuny tutýar.

SORAG BERMEK

SORAG BERMEK

SORAG BERMEK

Ygtybarly yzarlaýyş bilen ýörite logistika çözgütleri.

aşaky_img

Hyzmatlarymyzdan 37800 müşderini kanagatlandyrdyk.Başlalyň

Meşhur önümler

Has giňişleýin görüň
Iýmit gaplamak üçin alýumin folga

Iýmit gaplamak üçin alýumin folga

PE Fiziki taýdan köpüklenen izolýasiýa birleşmeleri

PE Fiziki taýdan köpüklenen izolýasiýa birleşmeleri

PP doldurgyç ýüp - polipropilen ýüp

PP doldurgyç ýüp - polipropilen ýüp

Alýumin folga lentasy Mylar lentasy

Alýumin folga lentasy Mylar lentasy

Krep kagyz lentasy

Krep kagyz lentasy

Dokalmadyk mata lentasy

Dokalmadyk mata lentasy

Süýümli berkidilen plastmassa (FRP GFRP) çybyklar

Süýümli berkidilen plastmassa (FRP GFRP) çybyklar

Optiki kabel jele doldurma jeli

Optiki kabel jele doldurma jeli

 • Cu

  25 9254.72 / T.

  28-nji sentýabr

 • Al

  $ 2704.99 / T.

  28-nji sentýabr

ÇialawnTakmynan

Kompaniýamyz hakda

BIR DÖN , EN, ASTM we beýleki standartlar.Häzirki wagtda önümlerimiz 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi.

bir dünýä

bir dünýä

bir dünýä

Hyzmat merkezi

0

Hyzmat merkezi

Zawod

0

Zawod

Serurtlar hyzmat etdi

0+

Serurtlar hyzmat etdi

Inowasiýa topary

0

Inowasiýa topary

habarlar

BIR DÜN. WI Wýetnamly müşderilere premium optiki kabel materiallaryny berýär

Birnäçe optiki kabel materiallaryny öz içine alýan bäsdeşlik teklip taslamasy üçin Wýetnamly müşderi bilen soňky hyzmatdaşlygymyzy mälim edýäris.Bu sargyt ...

 • BIR DÜN. WI Wýetnamly müşderilere premium optiki kabel materiallaryny berýär

  Birnäçe optiki kabel materiallaryny öz içine alýan bäsdeşlik teklip taslamasy üçin Wýetnamly müşderi bilen soňky hyzmatdaşlygymyzy mälim edýäris.Bu sargyt ...

 • ONEWORLD kabel bölekleri hökmünde orta woltly tok kabeli üçin 17ton ikinji blok suwy bloklaýan ýüplükleri Amerika iberýär

  ONEWORLD, ýokary hilli sim we kabel materiallarynyň öňdebaryjy üpjünçisi, ýaňy-ýakynda suwy bloklaýan ýüplük sargytlarynyň Amerikadaky gymmatly müşderimize iberilendigini habar berer ...

 • 400 kg galyň misden ýasalan sim Awstraliýa üstünlikli gowşuryldy

  Synag buýrugy üçin Awstraliýadaky gymmatly müşderimize 400 kg galyň misden ýasalan simiň üstünlikli iberilendigini mälim edýäris.Misden sim almak üçin gözleg alandan soň ...

 • Optiki kabel materiallaryny Gazagystanyň öndürijisine üstünlikli eltip bermek

  Möhüm üstünlik gazanylandygyna begenýäris - BIR DÜN optiki optiki kabel materiýasyndan ybarat konteýner netijeli getirildi ...

habarlar

Taslamanyň tanyşdyrylyşy

Sim we kabel pudagynda işleýänleriň ygtybarly hyzmatdaşy hökmünde, her bir müşderi we biziň her bir gözlegimiz satyjy tarapyndan däl-de, eýsem satuw bölümi, tehniki bölüm, logistika bölümi, müşderi hyzmatlary bölümi we ş.m. ýaly bir topar. önümleri müşderiler bilen gazanmak, tehnologiýa bilen müşderileri saklamak, hyzmatlar bilen müşderileriň hyzmatdaşlary bolmak.

Tehniki parametrleri tassyklamakdan, şertnamalara gol çekmekden, ussahanany öndürmekden, önümi gözden geçirmekden we satuwdan soňky hyzmatlardan başlap, her bir sargyt ONE DÜNLD digital sanly dolandyryş ulgamynda doly maglumat ýazgysyna eýe.Amaly berk gözegçilik etmek bilen, müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegimizi üpjün edip bileris.

Her ýyl köp sanly baýramçylyk dabaralaryny, topar döretmek, däp bolan medeni miras we beýleki çäreleri geçirýäris.Bagtly keýpiň, jebis toparyň we sazlaşykly iş atmosferasynyň has netijeli iş netijeliligini getirjekdigine ynanýarys.Elmydama oňyn ýagdaýy saklarys, müşderilerimize kömek ederis we hyzmat ederis we öz gymmatlyklarymyzy artdyrarys diýip umyt edýäris.

BIR DÜN. .DE, daşky gurşawy goramaga çuňňur bagyşlanýarys.Önümlerimiz, önümçiligimizde uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin yhlasly tagalla etmek bilen, ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmakda birinji orunda durýar.Esasy maksadymyz planetamyzyň tebigy gurşawynyň gözelligini ýokarlandyrmakdyr.Öz mümkinçiliklerimizde, daş-töweregimiziň durnukly ösüşini öňe sürýäris.

Toparlaýyn iş

Toparlaýyn iş

Sanly dolandyryş

Sanly dolandyryş

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýanyň medeniýeti

Daşky gurşaw jogapkärçiligi

Daşky gurşaw jogapkärçiligi